Άρθρα

Εκτύπωση

Η εφορία παρατείνει τις διευκολύνσεις προς τους φοροφυγάδες

Πρόσκληση στους φοροφυγάδες που είχαν λάβει ή εκδώσει πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία απευθύνει το οικονομικό επιτελείο, καλώντας τους να ενταχθούν ακόμα και σήμερα στον ιδιαίτερα ευνοϊκό νόμο που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015, με τη σχετική προθεσμία να εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου 2016.

Οπως προκύπτει από το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, όσοι είχαν εντοπισθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2015 αλλά δεν είχε εκδοθεί πράξη διοικητικού προστίμου, ή οι υποθέσεις τους εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια ή στην επιτροπή επίλυσης διαφορών, μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων και να πληρώσουν μειωμένα πρόστιμα από 50% έως 90% και να ξεμπερδέψουν με την εφορία.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης δεν συνάδουν με τη ρητορική που είχε αναπτύξει τα χρόνια που βρίσκονταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης και κατηγορούσαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις για χαριστικές ρυθμίσεις σε μεγαλοφοροφυγάδες. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν πλέον ότι ο λόγος που συμπεριλήφθηκε η διάταξη αυτή στο σχέδιο νόμου, έγκειται στην ανάγκη αύξησης της εισπραξιμότητας των προστίμων, καθώς τα προηγούμενα δεν υπήρχε καμία περίπτωση να καταφέρει ο ελεγκτικός μηχανισμός να τα εισπράξει.

Ωστόσο, η λογική αυτή ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια.

Με το άρθρο 45 η κυβέρνηση καλεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016 τους λήπτες και εκδότες πλαστών και εικονικών τιμολογίων να αποδεχθούν τις φορολογικές τους παραβάσεις και να υπαχθούν στο ευνοϊκότερο ποινολόγιο. Για παράδειγμα, ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε την επιβολή προστίμων στο ισόποσο ή διπλάσιο της αξίας των εκδοθέντων ή ληφθέντων πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων. Οσοι φοροφυγάδες υποβάλλουν δήλωση αποδοχής θα πληρώσουν μειωμένα πρόστιμα ως εξής:

• Για πλαστά τιμολόγια: «οριζόντιο» πρόστιμο ίσο με 50% της αξίας κάθε στοιχείου.

• Για έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων, νόθευση στοιχείων, καθώς και καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά: πρόστιμο ίσο με 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας. Οταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

• Οταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

• Για την περίπτωση λήψης εικονικού φορολογικού στοιχείου, πρόστιμο 10% της αξίας για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

• Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων και άλλες παραβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, εφόσον η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ, πρόστιμο ίσο με το 25% της αξίας τους.

Επίσης, το σχέδιο νόμου προβλέπει την επιβολή προστίμων για τους υπαλλήλους του υπουργείου που παραβιάζουν το φορολογικό απόρρητο. Σύμφωνα με το σχέδιο, για την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση από υπαλλήλους του υπουργείου επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ για την παραβίαση από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ ανά παράβαση στην εταιρεία. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω πρόστιμο διαγράφεται, εάν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβλήθηκε αθωωθεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα, λόγω της ανυπαρξίας των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου παραπτώματος.

Πηγή: Καθημερινή