Άρθρα

Εκτύπωση

Λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Τα μεσάνυχτα εκπνέει  η τελευταία προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Οι φορολογούμενοι που δεν θα υποβάλλουν εγκαίρως τη δήλωση τους θα κληθούν να πληρώσουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα:  

-   100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.

-  250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

-  500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Επιπλέον για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου προβλέπεται προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλεται.

Από τις 5.808.429 δηλώσεις  που έχουν εκκαθαριστεί (σ.σ. η εκκαθάριση γίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση υποβολής της δήλωσης) προκύπτουν τα εξής:  

-   Για 2.174.564 φορολογούμενους ή το 37,44% το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 ο οποίος κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 1514,61 ευρώ και τις συνολικές προσδοκώμενες εισπράξεις να διαμορφώνονται  σε  3,293 δισ. ευρώ συνολικά. Στο εκκαθαριστικό ενσωματώνονται μέχρι και 5 φόροι: φόρος εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης, προκαταβολή φόρου.

-  Λιγότεροι από δυο στους δέκα φορολογούμενους έχουν φέτος επιστροφή φόρου. Μόλις 978.599 φορολογούμενοι σε σύνολο 5.808.420 εκκαθαρισμένων δηλώσεων δικαιούνται επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 288.809.812 ευρώ ή σε μέσα επίπεδα 295 ευρώ επιστροφή φόρου ανά δικαιούχο. Οι επιστροφές αυτές είναι αβέβαιο αν ποτέ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τυχόν επιστροφές φόρου συμψηφίζονται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, ακόμα και εάν αυτές δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Με δεδομένο ότι τον Αύγουστο έρχεται ο ΕΝΦΙΑ και μάλιστα αυξημένος για περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι επιστροφές φόρων εισοδήματος οι οποίες τελικά θα διενεργηθούν αναμένεται πως θα μετριούνται στα δάχτυλα.

-   Σχεδόν για τους μισούς φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό. Συγκεκριμένα μηδενικά εκκαθαριστικά έχουν δει μέχρι στιγμής 2.655.257 φορολογούμενοι ή το 45,71% του συνόλου.  

Πληρωμή φόρου σε δόσεις

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο με τους εξής τρόπους:

1.    Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση εξοφλείται στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ ή μέσω e-banking με την ταυτότητα οφειλής. Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου, η δεύτερη δόσης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου δεν παρέχεται έκπτωση.

2.    Σε άτοκες δόσεις με την πιστωτική κάρτα. Οι τράπεζες προσφέρουν την υπηρεσία άτοκων δόσεων που μπορεί να φθάσουν και τις 12 για την πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος στους κατόχους πιστωτικών καρτών με επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα.  Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι μπορούν να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής του φόρου  χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.  

3.    Σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση της εφορίας. Οι δόσεις επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5,05%. Οι αιτήσεις ένταξης γίνονται στο TAXISnet και αφού έχει επέλθει η προθεσμία της πρώτης δόσης. Έτσι αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής των δόσεων προς την εφορία δίνεται η ευκαιρία - υπό προϋποθέσεις να ρυθμιστεί το σύνολο της οφειλής σε 12 δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (TAXISnet).

Πηγή: capital.gr