Άρθρα

Εκτύπωση

Το Δημοτολόγιο θα "αποκαλύπτει" στοιχεία φορολογουμένων

Στην ηλεκτρονική διασύνδεση των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου με τα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση.

Στόχος είναι η άμεση διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο Μητρώο των Δ.Ο.Υ., για την οικογενειακή τους κατάσταση και τις συγγενικές τους σχέσεις, με τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούν οι Δήμοι προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις δηλώσεων ψευδών στοιχείων οικογενειακής κατάστασης με στόχο την παράνομη είσπραξη συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων ή την παράνομη κατοχύρωση φορολογικών απαλλαγών. Επιπλέον, στόχος είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων μη ορθής δήλωσης διεύθυνσης κατοικίας.

Με απόφαση, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος, συγκροτείται στο υπουργείο Οικονομικών, Συντονιστική Επιτροπή για την ταυτοποίηση του Μητρώου Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με το Εθνικό Δημοτολόγιο και με τα λοιπά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η μέριμνα για την εναρμόνιση του Φορολογικού Μητρώου με το Εθνικό Δημοτολόγιο, η κατάθεση προτάσεων (όπως, θεσμοθέτησης διατάξεων) για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του Φορολογικού Μητρώου με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης και με τις πρωτογενείς πηγές των δεδομένων τους, καθώς και η μέριμνα για την κατά περίπτωση υλοποίηση αυτών.

Ενδεικτικά, στο έργο της επιτροπής περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

α) Η επεξεργασία των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου με το Πληροφοριακό Σύστημα του Δημοτολογίου, με βασικό στόχο την ταυτοποίηση και ταύτιση των εγγραφών τους.

β) Η διασύνδεση, για την άμεση ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τα ληξιαρχικά γεγονότα ( όπως, ενδεικτικά, γάμος, διαζύγιο, θάνατος).

γ) Η διάθεση στη Φορολογική Διοίκηση συμπληρωματικών δημοτολογικών στοιχείων για την ορθή άσκηση της φορολογικής και της κοινωνικής πολιτικής (όπως, ενδεικτικά, οικογενειακής κατάστασης, αριθμού τέκνων, εγγυτέρων συγγενών ).

δ) Ο εντοπισμός εικονικών και ψεύτικων προφίλ φορολογουμένων.

Στ. Κράλογλου

Πηγή: capital.gr