Άρθρα

Εκτύπωση

Πως θα γλιτώσουν οι άνεργοι από τα τεκμήρια-φωτιά

Οι άνεργοι που αδίκως υπερφορολογήθηκαν, βάσει τεκμαρτού εισοδήματος, με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, για κάποιο πενιχρό εισόδημα, θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην εφορία (που αποδεικνύουν οτι δεν είναι επαγγελματίας) εφόσον φορολογική τους δήλωση έχει ήδη εκκαθαριστεί.

Εαν δεν την έχουν ακόμα υποβάλει (η προθεσμία έχει λήξει) θα πρέπει να την υποβάλουν με επιφύλαξη. Αυτοί είναι οι δυο τρόποι με τους οποίους οι άνεργοι που πέφτουν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα των μισθωτών (και το αφορολόγητο) και οχι ως επαγγελματίες.

Τα παραπάνω προκύπτουν απο εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής. Συγκεκριμένα, εάν οι δηλώσεις τους δεν έχουν ακόμα υποβληθεί – παρ’ ότι η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει- οι δηλώσεις (με πρόστιμο) θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και να εκκαθαριστούν στις Δ.Ο.Υ. Εφόσον οι δηλώσεις έχουν ήδη εκκαθαριστεί για να ακυρωθεί ο φόρος , οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περάσουν από την εφορία τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όπως εξηγείται στην εγκύκλιο Πιτσιλή, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στην διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, τα οποία ζητήθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Επειδή είναι ενδεχόμενο, κάποιοι φορολογούμενοι που ήταν άνεργοι, να μη περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία, για να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οι δηλώσεις τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

Αν τυχόν έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας την βεβαίωση της ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται.

Πηγή: capital.gr