Άρθρα

Εκτύπωση

Mέχρι και σήμερα οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις (Ε9) ετών 2010 και επόμενων με επιβολή προστίμου στο ήμισυ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 4389/2016 :

Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α ́ 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α ́ 170) κατά περίπτωση, μειώνονται στο μισό.»


Πηγή: Φορολογικά Νέα