Άρθρα

Εκτύπωση

Πώς αβγατίζει η επικουρική για τους... εργαζόμενους!

Δύο εγκύκλιοι του ΙΚΑ διαλευκαίνουν το θεσμικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων και πώς βάσει αυτής προσαυξάνεται η επικουρική. Tι θα ισχύσει για τις συντάξεις αναπηρίας. Οι ημερομηνίες πληρωμών των πρώτων πιστώσεων.

Προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης κατά 4% για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης (ένσημα) που πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι που εργάζονται προβλέπει ο νόμος 3996/2011, όπως διευκρινίζει εγκύκλιος του ΙΚΑ.

Τι ισχύει για το δικαίωμα προσαύξησης της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί το ΕΤΕΑ, ως διάδοχος του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ (επικουρικό των μισθωτών), σε εργαζόμενους συνταξιούχους περιγράφει εγκύκλιος του Ιδρύματος, μετά από ερωτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε αυτήν, τονίζεται ότι για κάθε 300 Ημέρες Ασφάλισης (ΗΑ) που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος συνταξιούχος και μέχρι τη συμπλήρωση 7.500 ΗΑ, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης θα αυξάνεται κατά 4%. Επίσης, για κάθε 300 ΗΑ, πάνω από τις 7.500 ΗΑ, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης θα προσαυξάνεται κατά 3%.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑ, από νόμο του 2011 (ν.3996/2011 άρθρο 44) προβλέφθηκε ότι στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΕΑΜ, δηλαδή του επικουρικού ταμείου του ΙΚΑ, θα υπάγονται και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Περαιτέρω δε ορίστηκε ότι ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ και ήταν ακυρωτέος άλλα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν 3996/2011, δεν είχε εκδοθεί απόφαση ακύρωσής του, παραμένει ισχυρός. Οι συγκεκριμένες προσαυξήσεις ισχύουν για χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε έως 31 Δεκεμβρίου 2014. Διευκρινίζεται επίσης ότι με τον Ν. 4387/2016 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης.

Με άλλη εγκύκλιό του το ΙΚΑ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εξάμηνη παράταση, έως το τέλος του έτους, που δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας και αφορά στη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας σε δικαιούχους οι οποίοι χωρίς υπαιτιότητά τους, δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από υγειονομική επιτροπή (ΚΕΠΑ). Σε αυτήν, τονίζεται ότι η παράταση αφορά συνταξιούχους και επιδοματούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε ή λήγει μέχρι και τις 31.12.2016.

Η διάταξη παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες. Κατά το διάστημα αυτό παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων.

Εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι τα πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω διατάξεις δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67%, ή δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές (εξωιδρυματικό επίδομα, ή προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας, ή σύνταξη λόγω θανάτου), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σε κάθε περίπτωση άτοκα, είτε δια συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

β) Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικές διατάξεις, οι οποίες προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων (άρθρο 1 Ν. 612/77, όπως ισχύει για όλες τις κατηγορίες στις οποίες επεκτάθηκε), δηλαδή: τυφλοί, παραπληγικοί-τετραπληγικοί, πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα και πάσχοντες από κυστική ίνωση, ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή.

γ) Τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.

δ) Οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος.

ε) Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Εξαιρούνται του δικαιώματος παράτασης ισχύος καταβολής της σύνταξής τους, οι εξής περιπτώσεις συνταξιούχων:

- Όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη.


- Οι περιπτώσεις για τις οποίες η εκκρεμής υγειονομική κρίση των ΚΕ.Π.Α. αφορά προσαύξηση σύνταξης για μέλος οικογένειας λόγω ανικανότητάς του για κάθε βιοποριστική εργασία (δεδομένου ότι η παροχή αυτή ενσωματώνεται στο ποσό της σύνταξης του δικαιούχου και χορηγείται σε αυτόν και όχι στο ανίκανο μέλος οικογένειας ως ανεξάρτητο δικαίωμα).


- Τα πρόσωπα που δεν προσέρχονται προς εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ή δεν προσκομίζουν απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να κριθούν από τις επιτροπές αυτές, ή παραιτήθηκαν από την αίτηση που είχαν υποβάλει στα ΚΕΠΑ (λόγοι υπαιτιότητας).


- Τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν ή συνεχίζουν να λαμβάνουν την αντίστοιχη παροχή κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4396/2016.

Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι στις 29.9.2016 θα γίνει η πρώτη πίστωση (μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α.) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανάλογα με το αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.: σύνταξη λόγω αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, σύνταξη λόγω γήρατος που χορηγείται με τις ειδικές διατάξεις) με τις αντίστοιχες παροχές των μηνών 8/9/10/2016 [εφόσον το δικαίωμα σε αυτές είχε λήξει (μηχανογραφικά) μέχρι την 1.8.2016], αλλά και σε κάθε περίπτωση με τις παροχές των μηνών που δεν είχαν χορηγηθεί λόγω λήξης του δικαιώματος σε μεταγενέστερο μήνα.


Την ίδια ημερομηνία θα γίνει και η πίστωση των παροχών στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που πληρώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά τόσο τις ανωτέρω παροχές όσο και τη σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, καθώς και την προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Διευκρινίζεται ότι για τα πρόσωπα που δικαιούνται την εξάμηνη παράταση των παροχών που έληξαν δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης των παροχών που είχαν διακοπεί για το διάστημα μεταξύ της λήξης της συνταξιοδοτικής παροχής και της ημερομηνίας έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή πριν από την παροχή μηνός Αυγούστου 2016.


Πηγή: euro2day.gr