Άρθρα

Εκτύπωση

Eurobank: Μεικτή εικόνα παρουσιάζει το ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο 2016

Τα πρώτα στοιχεία του 3ου τριμήνου 2016, όπως το οικονομικό κλίμα, ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή και ο δείκτης PMI, παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank για την πορεία της οικονομίας φέτος.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα κύρια συμπεράσματα που εξάγονται με βάση τη μεταβολή του ΑΕΠ στο πρώτο μισό του 2016, είναι τα εξής:

1ον η ύφεση συνεχίστηκε για 4ο συνεχή τρίμηνο λόγω της συρρίκνωσης των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

2ον η πτώση των εξαγωγών πηγάζει αποκλειστικά από τον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, μεταφορές).
Στην κατηγορία των αγαθών σημειώθηκε αύξηση. Τονίζουμε ότι τα εν λόγω μεγέθη είναι πραγματικά, δηλαδή το επίπεδο των τιμών διατηρείται σταθερό.

Σε όρους ονομαστικών μεγεθών, δηλαδή σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν πτώση παρόμοια με εκείνη που αποτυπώνεται στα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Συνεπώς, ο αποπληθωριστής των εξαγωγών κατέγραψε μεγάλη μείωση. Αυτό οφείλεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου (κατά μέσο όρο οι εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων αποτελούν το 1/3 των συνολικών εξαγωγών αγαθών της ελληνικής οικονομίας).

3ον η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ αποδείχτηκε μικρότερη του αναμενομένου λόγω της αύξησης των επενδύσεων. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην εν λόγω μεταβολή.

Η ενίσχυση του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου προήλθε από τις κατηγορίες των άλλων κατασκευών και του μεταφορικού εξοπλισμού και των οπλικών συστημάτων.

4ον οι προσδοκίες, το τρέχον διαθέσιμο εισόδημα, η αβεβαιότητα και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων αποτελούν πιθανούς ερμηνευτικούς παράγοντες των προαναφερθέντων μεταβολών.

5ον λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανοδική πορεία της απασχόλησης, η καθοδική τροχιά της παραγωγικότητας της εργασίας συνεχίστηκε το 2ο τρίμηνο 2016, ωστόσο ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής ήταν μικρότερος σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

6ον η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση αποτελεί ένα θετικό στοιχείο αναφορικά με την προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το 2ο εξάμηνο 2016.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πρώτα στοιχεία του 3ου τριμήνου 2016 παρουσιάζουν μεικτή εικόνα (π.χ. οικονομικό κλίμα, δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή και δείκτης PMI).

Πηγή: Το Βήμα