Άρθρα

Εκτύπωση

Στην αξιολόγηση των ελεγκτών προχωράει η ΓΓΔΕ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχωράει στην αξιολόγηση των ελεγκτών και των προϊσταμένων, προκειμένου να διαπιστώσει την επαγγελματική τους επάρκεια καθώς και αν εκπλήρωσαν τους ποσοτικούς στόχους που είχαν τεθεί στα επιχειρησιακά σχέδια 2015 και 2016.

Συγκεκριμένα θα κριθούν για το πλήθος των υποθέσεων που έλεγξαν και τα ποσά που βεβαιώθηκαν, καθώς και για τα ποσοστά είσπραξης έναντι των παλαιών και των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζει με απόφασή του ο επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Στόχος της διαδικασίας είναι να κριθούν όλοι οι προϊστάμενοι των κεντρικών υπηρεσιών της ΓΓΔΕ, των Ελεγκτικών Κέντρων (του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων), των ΔΟΥ και των τελωνείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους για το υπόλοιπο της θητείας τους στις θέσεις που βρίσκονται σήμερα. Για την αξιολόγηση των προϊσταμένων καθορίζονται ποσοτικά κριτήρια επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί καθώς και ποιοτικά κριτήρια.

Η ποσοτική αξιολόγηση βασίζεται στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων σχετικά με την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι καθορίζονται από τα ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια της ΓΓΔΕ, ετών 2015 και 2016, τα επιμέρους ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια (των Γενικών Διευθύνσεων της ΓΓΔΕ ή και τις αποφάσεις τοποθέτησης των προϊσταμένων). Ποσοτική αξιολόγηση, πέραν της ποιοτικής, πρόκειται να διενεργηθεί μόνο για τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις οποίες έχουν τεθεί σαφείς ποσοτικοί στόχοι αναφορικά με τον έλεγχο, τη βεβαίωση ή και την είσπραξη, και εφόσον η θητεία αυτών (συμπλήρωση τριετούς θητείας από την ανάληψη των καθηκόντων) δεν λήγει έως το τέλος του έτους 2016.

Σε ποσοτική αξιολόγηση υπόκεινται μόνο οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των υπηρεσιών: Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, οι προϊστάμενοι των οποίων έχουν θητεία που δεν ολοκληρώνεται έως το τέλος του έτους 2016.

Πηγή: kathimerini.gr