Άρθρα

Εκτύπωση

ΦΜΥ:Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση με μικρότερο ποσό φόρου;

Όχι.

Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί για κάποιον εργαζόμενο μεγαλύτερο ποσό φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τον αναλογούν, τότε το βάζουμε στην βεβαίωση του εργαζόμενου (από την αμοιβή του οποίου έχει γίνει και η παρακράτηση) , και στον οποίο επιστρέφεται με την εκκαθάριση του φόρου του.


Σε διαφορετική περίπτωση, ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει αίτηση επιστροφής του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με τη σχετική τροποποιητική προσωρινή δήλωση, από όπου και θα του αποδοθεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό μετά από προσωρινό έλεγχο του υπόχρεου.

Πηγή: Φορολογικά Νέα