Άρθρα

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχω αμοιβές μισθωτής εργασίας που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, τι πρέπει να κάνω; (ΦΜΥ)

Σε μια τέτοια περίπτωση, συμπληρώνω τα πεδία της 1ης γραμμής της προσωρινής δήλωσης (ακαθάριστες αμοιβές, ποσό φόρου, ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) με τα ποσά του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών από μισθωτή εργασία

(δηλαδή και αυτών που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και αυτών που δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου) και στη συνέχεια συμπληρώνω το πεδίο της 2ης γραμμής της προσωρινής δήλωσης (ακαθάριστες αμοιβές), με το ποσό ΜΟΝΟ των ακαθαρίστων αμοιβών που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και για τις οποίες το σύστημα μου υπολογίζει αυτόματα τέλη χαρτοσήμου (1%) και ΟΓΑ (0,20%).

Πηγή: Φορολογικά Νέα