Άρθρα

Εκτύπωση

Το εκκαθαριστικό σημείωμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί φορολογικής ενημερότητας;

α) Όταν τα εισοδήματα που δηλώνονται  είναι από μισθωτές υπηρεσίες και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό , το εκκαθαριστικό σημείωμα, επέχει θέση φορολογικής ενημερότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία  έκδοσης του εκκαθαριστικού.


β) Όταν τα εισοδήματα που δηλώνονται είναι  από μισθωτές υπηρεσίες και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, το εκκαθαριστικό σημείωμα, επέχει θέση φορολογικής ενημερότητας για χρονικό διάστημα ενός μήνα, από την ημερομηνία  έκδοσης του εκκαθαριστικού


γ) Όταν τα εισοδήματα που δηλώνονται είναι από ατομική επιχείρηση ή από ελευθέρια επαγγέλματα,  δεν  επέχει θέση φορολογικής ενημερότητας.


Πηγή: Φορολογικά Νέα