Άρθρα

Εκτύπωση

Πάνω από 17.000 αιτήσεις για μεταβολή φορολογικής κατοικίας

17.364 αιτήσεις αλλαγής φορολογικής κατοικίας έγιναν την διετία 2014-2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός κος Τρύφων Αλεξιάδης, απαντώντας σε επίκαιρο ερώτημα του Βουλευτή Γ. Αμυρά..

Σύμφωνα με το taxheaven.gr, στο έγγραφο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, επισημαίνει ότι η τυχόν εικονική μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό αποφεύγεται με την τήρηση των διαδικασιών και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στις αποφάσεις ΠΟΛ.1177/14.7.2014 και ΠΟΛ.1058/18.3.2015 κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.

Σημειώνεται ότι από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, όπως προβλέπεται τις διατάξεις, υλοποιήθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης του χρόνου υποβολής της αίτησης μεταβολής φορολογικής κατοικίας, της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών και του χρόνου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, οφείλει να καταχωρήσει στην εν λόγω εφαρμογή την αίτηση μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, και μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών πρέπει να ενημερώσει την εφαρμογή με την ένδειξη αν η αίτηση έγινε αποδεκτή ή όχι.


Από τα καταχωρημένα στοιχεία, σύμφωνα με το taxheaven.gr, προκύπτει ότι:

 

Πηγή: capital.gr