Άρθρα

Εκτύπωση

Στο ειδικό καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α. επί «περιθωρίου κέρδους» μπορούν να ενταχθούν τα «μεταχειρισμένα εξαρτήματα (ανταλλακτικά) αυτοκινήτων οχημάτων».

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα YVES BOT της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως στην παραπομπή υπόθεσης για διευκρίνηση του εάν τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων οχημάτων μπορούν να χαρακτηριστούν ως «μεταχειρισμένα αγαθά», προτείνει πως πρέπει να εφαρμοστεί το ειδικό καθεστώς «περιθωρίου κέρδους» στα μεταχειρισμένα αυτά αγαθά,

επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στον τομέα της επαναχρησιμοποιήσεως τους, οι οποίες τα αφαιρεθούν από όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του και απέκτησαν από ιδιώτες, δηλαδή να επιβάλλεται Φ.Π.Α. μόνο στη διαφορά μεταξύ του ποσού της συνολικής τιμής πώλησης και του συνολικού ποσού της τιμής αγοράς (περιθώριο κέρδους).

Έτσι κατά την άποψή του, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο σκοπός αποφυγής της διπλής φορολογήσεως θα διακυβευόταν αν τα μεταχειρισμένα αγαθά, όπως τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων οχημάτων, δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. Αυτό θα παραβίαζε άμεσα την αρχή της ουδετερότητας του Φ.Π.Α.

Συνεπώς φρονεί πως, τα εξαρτήματα αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία, αφού αφαιρεθούν από όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του που επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στον τομέα της επαναχρησιμοποιήσεως οχημάτων απέκτησε από ιδιώτες, μεταπωλούνται ως ανταλλακτικά, πρέπει να χαρακτηριστούν ως «μεταχειρισμένα αγαθά».

Πηγή: Taxheaven.gr