Άρθρα

Εκτύπωση

ΓΓΠΣ:Ενημέρωση εφαρμογής ΜΥΦ

(Ενημέρωση εφαρμογής ΜΥΦ 22/09/2016):

1. Στην κατηγορία «Δαπάνες» υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών συνόλων.


2. Στην κατηγορία «Συγκεντρωτικές Εξόδων» επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ όταν υπάρχει η διάκριση υπόχρεος «ναι», υπόχρεος «όχι».