Άρθρα

Εκτύπωση

Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών λόγω αναβάθμισης ηλετρομηχανολογικών υποδομών από 14/10 στις 20:00 έως 16/10 στις 20:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών της από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στις 20:00 έως και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 στις 20:00.


Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των portals του Υπουργείου (www.gsis.gr και www.minfin.gr).


Οι προγραμματισμένες αυτές εργασίες αναβάθμισης αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού δράσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του ΕΣΠΑ και του Υπουργείου Οικονομικών και αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός Δημόσιου Μηχανογραφικού Κέντρου (G-Cloud) από τα μεγαλύτερα σε υπολογιστική ισχύ στην Ευρώπη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ