Άρθρα

Εκτύπωση

Αγρότες : Τι ισχύει για την υποβολή καταστάσεων - μισθωτηρίων

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έχουν υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ);

Μόνο όσον αφορά τα έξοδα θα υποβάλλουν μία ετήσια κατάσταση για το 2015.

Πότε είναι ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ);

Για το έτος 2015 ο χρόνος λήξης υποβολής είναι η 12ή Οκτωβρίου 2016. Αφορά όλους όσοι έχουν υποχρέωση (επιχειρήσεις, αγρότες ειδικού καθεστώτος, αγρότες κανονικού καθεστώτος).

Ποιες καταστάσεις υποβάλλουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος;

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποβάλλουν μία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση μόνο για τα έξοδά τους. Για τα έσοδα δεν υποβάλλουν τίποτε.

Τα μισθωτήρια υποβάλλονται στη ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά;

Μόνο για το 2014 (01.01.14 - 31.12.14) όλα τα μισθωτήρια έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά έστω κι αν το τίμημα ήταν 0,01 ευρώ (ΠΟΛ.1013/07.01.14). Με την ΠΟΛ.1028/23.01.15, από 01.01.15 και μετά η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δημιουργείται όταν το μίσθωμα είναι άνω των 80 ευρώ/μήνα για τα αστικά ακίνητα, ή άνω των 960 ευρώ/έτος για τα αγροτεμάχια. Διαχωρίζω το είδος της μίσθωσης, γιατί πουθενά δεν γίνεται μισθωτήριο για αγρό με ποσό ενοικίου ανά μήνα.

Η επαναφορά της απαλλαγής από την ηλεκτρονική υποβολή δεν επανέφερε αυτόματα και την υποχρέωση της υποβολής των συμφωνητικών στις ΔΟΥ. Ετσι, εάν έχουμε ένα μισθωτήριο για 10 στρέμματα με 50 ευρώ/στρέμμα/έτος = 500 ευρώ, δεν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής, ούτε και υποβολής στη ΔΟΥ.

Ποιες καταστάσεις υποβάλλουν οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος;

Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος υποβάλλουν 3μηνιαίες καταστάσεις για τα έσοδά τους και μία ετήσια κατάσταση για τα έξοδά τους. Αυτά όσον αφορά το έτος 2015. Από 01.01.16 οι καταστάσεις υποβάλλονται ετησίως τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, ΓΓ ΓΕΟΦΙΝ και οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας

ΠΗΓΗ : ethnos.gr