Άρθρα

Εκτύπωση

Υποκαταστήματα: Δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων (ΕΛΠ)

Από τις διατάξεις του  νόμου ( 4308/2014 )  δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα.

Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές


Πηγή: Φορολογικά Νέα