Άρθρα

Εκτύπωση

Προσοχή : Mέχρι αύριο 26/10/2016 η κατάθεση του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing)

26 ΤΕΤΑΡΤΗ

Υποβολή από τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) Eνδοκοινοτικών Παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών

καθώς επίσης και του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Eνδοκοινοτικών Aποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Α.Υ.Ο. 1091538/7452/1652/ΠΟΛ. 1127/ 25.9.2009).