Άρθρα

Εκτύπωση

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Βασικά σημεία της  ανωτέρω εγκυκλίου :

    Το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες.
     Ο υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, προκύπτει ως ακολούθως:  (6 / 21 ) / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο.  Κατά συνέπεια  το ωρομίσθιο του καθηγητή φροντιστηρίου που αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό  διαμορφώνεται ως ακολούθως :

     Κάθε ώρα πάνω από τις 21 αμείβεται υπερωριακά με βάση τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας
     Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά.
     Για τους εκπαιδευτικούς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών οι μέρες διακοπών και αργιών ισχύουν, όπως προβλέπονται με την υπ. αριθμ. Δ5/5500/1983 του Υπουργού Παιδείας.


Επεξηγηματικά αναφέρεται οτι με την υπ  ἀριθμόν  Δ5/5500/83 απόφαση του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 652/Β/16-11-1983 ), έχουν καθορισθεί οι ημέρες διακοπών και αργίας των Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών που λειτουργούν στη χώρα  ως ακολούθως:

«Α. Διακοπών

1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η  Ιανουαρίου.

2. Πάσχα, από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Β.  Αργίας

1.  Όλες τις Κυριακές.

2. Τις Θρησκευτικές  Εορτές των Τριών Ιεραρχών και του  Αγίου Πνεύματος.

3. Τις Εθνικές Επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.

4. Την 17η Νοεμβρίου.

5. Την Καθαρά Δευτέρα.

6. Την 1η Μαΐου.

7. Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας, για την έδρα κάθε Φροντιστηρίου λόγω Τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής εορτής.

8. Την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

Επισημαίνεται οτι συμφωνα με την υπ  ἀριθμ. Δ5/3239/1-6-89 Εγκύκλιο του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει επεκταθεί  το εορτολόγιο των Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και στα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας  και  Ανώτατης  Εκπαίδευσης.

 Πέτρος  Γ. Ραπανάκης

Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας