Άρθρα

Εκτύπωση

Νέοι συμψηφισμοί από την ΓΓΔΕ - Μη διαθεσιμότητα το Σάββατο 12/11/2016 μεταξύ 8:00-14:00, ορισμένων εφαρμογών

Με ανακοίνωσή της η ΓΓΔE ενημερώνει :

10.11.2016: Μη διαθεσιμότητα το Σάββατο 12/11/2016 μεταξύ 8:00-14:00, των υποβολών δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S., αιτήσεων ρύθμισης και της εφαρμογής Προσωποποιημένης Πληροφόρησης λόγω διαδικασιών αυτόματου συμψηφισμού. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)