Άρθρα

Εκτύπωση

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ

«Το πρόβλημα με την εποχή μας είναι ότι το μέλλον δεν είναι πια αυτό που ήταν».[1]

Βαδίζοντας προς το τέλος του έτους θα κληθούμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε για 2η χρονιά το θέμα του κλεισίματος της χρήσης με βάση τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Είναι γεγονός ότι η περυσινή πρώτη εφαρμογή, με την καθυστέρηση στην έκδοση της λογιστικής οδηγίας, τη φημολογία περί παράτασης της εφαρμογής των ΕΛΠ κλπ. και την κατά συνέπεια καθυστέρηση στη σωστή προετοιμασία, εστιάστηκε στη σωστή ως προς τη δομή σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, χωρίς να δοθεί λόγω της πίεσης του χρόνου η απαιτούμενη προσοχή στα ποιοτικά δεδομένα. Δηλαδή στην εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης που έχουν υιοθετηθεί από τα ΕΛΠ. Φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε και να προσανατολίσουμε τη δουλειά μας όχι μόνο στη δομή αλλά και στο περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, ώστε να απεικονίζουν κατά το δυνατόν την πραγματική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της κάθε οντότητας.

Και εάν όσον αφορά τα απλογραφικά βιβλία και τις πολύ μικρές οντότητες της παρ.2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 λόγω της έκτασης των απαλλαγών που παρέχονται οι σχετικές εργασίες μπορούν να διεκπεραιωθούν πιο εύκολα, στις λοιπές οντότητες θα χρειαστεί να εστιάσουμε περισσότερο στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υιοθετούν τα ΕΛΠ και να απεξαρτηθούμε από την υποταγή της λογιστικής απεικόνισης στις φορολογικές διατάξεις. Άλλωστε οι όποιες διαφορές προκύπτουν μεταξύ λογιστικής και φορολογικής επιμέτρησης, θα παρακολουθούνται μέσω των προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Από την εμπειρία μου συζητώντας αυτά τα ζητήματα με αρκετούς συναδέλφους το τελευταίο διάστημα, δύο ενστάσεις τίθενται:

- Ο χρόνος που απαιτείται, σε συνδυασμό και με τις άλλες υποχρεώσεις που εξακολουθούν βέβαια να τρέχουν.

- Η δυνατότητα ελαστικής εφαρμογής, αφού τουλάχιστον για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες δεν προβλέπεται κάποια ελεγκτική διαδικασία ούτε υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός, όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΛΠ. Ο φορολογικός έλεγχος θα ασχοληθεί με την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων χωρίς να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για τη λογιστική απεικόνιση.

Θεωρώ ότι και οι δύο αυτές απόψεις, παρόλο που είναι απόλυτα κατανοητές, παραβλέπουν την διαμορφούμενη κατάσταση στην Ελληνική οικονομία και στην αγορά. Είναι σαφές ότι η επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων θα στηριχθεί σε τρεις παράγοντες:

Α) Τις επενδύσεις προερχόμενων από το εξωτερικό κυρίως κεφαλαίων, σε υγιείς ή με προοπτικές ανάπτυξης επιχειρήσεις.

Β) Το τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν θα χορηγεί αφειδώς ρευστότητα όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, αλλά σίγουρα θα χρηματοδοτεί ελπιδοφόρες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Γ) Τις κρατικές ενισχύσεις που επίσης θα είναι φειδωλές και θα στραφούν σε τομείς και επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης.

Και στις τρεις περιπτώσεις η χρηματοδότηση θα μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μετά από ένα σε βάθος έλεγχο της οικονομικής κατάστασης μίας επιχείρησης. Το Α και το Ω σε αυτή την αξιολόγηση είναι οι καταστάσεις των οντοτήτων αυτών να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα τους και όχι αυτή που προκύπτει για παράδειγμα βάσει του ιστορικού κόστους, εάν αυτή δεν ανταποκρίνεται στα τωρινά δεδομένα και αξίες. Πόση αξιοπιστία για παράδειγμα θα μπορούσε να εμπνέει η αποτίμηση ας πούμε ενός ακινήτου σε μία αξία 1.000.000 ευρώ που μπορεί να προκύπτει βάσει ιστορικού κόστους, ενώ η τρέχουσα πραγματική του αξία είναι 500.000. Ή η αποτίμηση γραμματίων και ομολόγων σε αξία πολλαπλάσια της πραγματικής σημερινής τους αξίας;

Πράγματι ο χρόνος όλων των συναδέλφων είναι περιορισμένος. Θα πρέπει όμως να εστιάσουμε στο σημαντικό για τη διασφάλιση της εργασίας μας, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον. Όπως έχω αναφέρει και σε παλαιότερο σημείωμα, ενδεχομένως σε μερικά έτη η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολύ μικρών επιχειρήσεων ή πολύ περισσότερο των ιδιωτών να μην απαιτεί την υπηρεσία λογιστή – φοροτεχνικού. Αυτό που θα απαιτείται από εμάς θα είναι η παρακολούθηση και η απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων των υπολοίπων επιχειρήσεων, η οποία όμως θα πρέπει να διέπεται από υψηλά ποιοτικά στάνταρ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε αυτό το επίπεδο υπηρεσιών.

Καλώς ή κακώς η αγορά δεν έχει αδιέξοδα. Εάν εμείς δε μπορέσουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες, θα βρεθούν αυτοί που θα μπορούν να τις παρέχουν. Για αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προσανατολίσουμε το ενδιαφέρον και τις προσπάθειές μας, σε αυτό που η οικονομία θα απαιτήσει από εμάς τα προσεχή χρόνια.      

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

[1] Paul Valery, 1871-1945, Γάλλος ποιητής.

Πηγή: epixeirisi.gr