Άρθρα

Εκτύπωση

Προσοχή : Mεταφορά ζημιών

Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν απαιτείται, πλέον, να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους κατά το οποίο προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης.

Στην περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου υπεβλήθη η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική).