Άρθρα

Εκτύπωση

Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Τελευταία ευκαιρία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να διορθώσουν με χαμηλό κόστος τα λάθη που έχουν κάνει στη δήλωση ακινήτων Ε9.

Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 30 Νοεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διόρθωση των λαθών καταβάλλοντας το 50% του προστίμου για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόστιμο είναι 100 ευρώ και με την έκπτωση μειώνεται στα 50 ευρώ

Πώς υπολογίζεται
Τα πρόστιμο υπολογίζεται ανά έτος που διορθώνεται και ανά ακίνητο. Έτσι στην περίπτωση που τα στοιχεία για ένα συγκεκριμένο ακίνητο διορθώνονται για πολλά έτη τότε καταβάλλεται μόνο πρόστιμο για ένα έτος, δηλαδή 50 ευρώ. Εφόσον όμως γίνουν διορθώσεις για διαφορετικά ακίνητα σε διαφορετικά έτη, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται για κάθε έτος που υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση.

Η υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων Ε9 γίνεται μέσω taxisnet. Με την υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων Ε9 γίνεται επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος δεν αλλάζει, αυξάνεται ή μειώνεται έως και 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην εφορία τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις αλλαγές (π.χ. συμβόλαια, κατόψεις κλπ).

Στην περίπτωση, όμως, που από τις αλλαγές προκύπτει μείωση του οφειλόμενο φόρου πάνω από 300 ευρώ τότε δεν ολοκληρώνεται η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος καλείται με ηλεκτρονικό μήνυμα να επισκεφθεί την εφορία με τα δικαιολογητικά ανά χείρας.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που έχουν κάνει οι φορολογούμενοι και προχωρούν στη διόρθωσή τους είναι:
- Δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων. Σε αυτήν την περίπτωση χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος είναι να δηλώνεται ως κύριος χώρος η υπόγεια επιφάνεια ακινήτου ή το πατάρι που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με τον κύριο χώρο καταστήματος
- Λάθη στην επιφάνεια, την ηλικία του ακινήτου (ως έτος κατασκευής δηλώνεται το έτος έκδοσης της οικοδομής αδείας) και τον όροφο είναι πολύ συνηθισμένα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις μεζονετών ως όροφος δηλώνεται ο υψηλότερος όροφος της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

-Λανθασμένη αναγραφή απόστασης αγροτεμαχίου από τη θάλασσα
- Δήλωση χώρων που στην οριζόντια ιδιοκτησία εμφανίζονται ως αποθήκη ως επαγγελματικός χώρος. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που το ακίνητο είναι μισθωμένο ως επαγγελματικός χώρος.

- Δήλωση ακινήτων στα οποία υπάρχει επικαρπωτής. Σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι να δηλώνεται το σωστό έτος γέννησης του επικαρπωτή διότι από την ηλικία του εξαρτάται και το ποσοστό του φόρου του ακινήτου το οποίο θα χρεωθεί σε αυτόν και αντίστοιχα το ποσοστό του φόρου που θα χρεωθεί στον ψιλό κύριο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του επικαρπωτή τόσο μεγαλύτερο μέρος του φόρου του ακινήτου χρεώνεται στον ψιλό κύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν ο επικαρπωτής έχει περάσει το 80ο έτος της ηλικίας του, τότε ο ίδιος πληρώνει μόνο το 10% του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στο ακίνητο και ο ψιλός κύριος το υπόλοιπο 90%.

Πηγή: capital.gr