Άρθρα

Εκτύπωση

Τι προβλέπει η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων και τι δείχνει η διεθνής εμπειρία

Η έκδοση της απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ 1006/2017), σχετικά με την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, αναζωπύρωσε τα ερωτήματα για ορισμένες λεπτομέρειες στην εφαρμογή των διατάξεων, αλλά και αμφιβολίες σχετικά με την πιθανότητα επιτυχίας του εγχειρήματος.

Στην ASnetwork πιστεύουμε ότι η οποιαδήποτε απάντηση στα προαναφερόμενα πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

Παράγων επιτυχίας: Από τα αποτελέσματα αντίστοιχων προγραμμάτων σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, προκύπτει ότι για να υπάρξει σημαντική προσέλκυση αδήλωτων εισοδημάτων, εκτός από «ελκυστικούς» φορολογικούς συντελεστές, απαιτείται και η βεβαιότητα ότι δεν θα διαρρεύσουν τα ονόματα όσων υπαχθούν στη ρύθμιση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις στην Ελλάδα είχαν πενιχρά αποτελέσματα, όπως προκύπτει και από τον πίνακα που δημοσιεύουμε σήμερα. Είναι προφανές ότι, αν και εφαρμόστηκαν ιδιαίτερα χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, τα κεφάλαια που δηλώθηκαν ήταν μηδαμινά, κυρίως λόγω του φόβου της διαπόμπευσης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία διαρροή ονομάτων από τις προαναφερόμενες «αμνηστίες» και φαίνεται ότι και η παρούσα διοίκηση είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει το απόρρητο όσων υπαχθούν στη διαδικασία.

Αντίθετα, ανασταλτικός παράγων είναι η ομιχλώδης κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τα έτη για τα οποία έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για έλεγχο, που φαίνεται ότι θα οδηγήσει πολλούς φορολογουμένους να επιλέξουν τη δικαστική διαμάχη (προσφυγές κ.λπ.), με αποτέλεσμα να πιθανολογούνται πενιχρά εισπρακτικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά περιπτώσεις φόρου εισοδήματος.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες όπως: Αυστραλία, Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία κ.λπ. Με φορολογικούς συντελεστές που κυμαίνονταν από 2,5%έως 50%. Ιδιαίτερα επιτυχής θεωρείται η ρύθμιση της Ιταλίας, όπου η δήλωση του οφειλόμενου φόρου υποβαλλόταν από τον φορολογούμενο σε εξουσιοδοτημένες τράπεζες, οι οποίες διασφάλιζαν το απόρρητο των δηλούμενων στοιχείων και εισέπρατταν τον οφειλόμενο φόρο. Οι τράπεζες απέδιδαν τον φόρο στο Δημόσιο με κωδικοποιημένα στοιχεία και έδιναν στον φορολογούμενο αποδεικτικό πληρωμής του φόρου, το οποίο αυτός παρουσίαζε στην εφορία σε περίπτωση μεταγενέστερου ελέγχου.

Για να αποφασίσουν οι φορολογούμενοι εάν θα υπαχθούν στην «οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης», πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

(α) Αδήλωτα εισοδήματα, τα οποία σε μελλοντικό έλεγχο θα θεωρηθούν ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, μπορεί να φορολογηθούν με συντελεστές 90%-100%, ενώ εάν υπαχθούν στη ρύθμιση, η φορολογία θα είναι της τάξης του 50% και θα αποφύγουν την ποινική δίωξη.

(β) Εισοδήματα τα οποία είχαν φορολογικό συντελεστή 10% ή 15% (π.χ. τόκοι, μερίσματα κ.λπ.) θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο της τάξης του 10%-30% επί του προαναφερόμενου φορολογικού συντελεστή. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν έχει δηλώσει τόκους ή μερίσματα από το εξωτερικό, η παρούσα ρύθμιση είναι ευνοϊκή.

(γ) Για περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, όπου ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων είχε πληρωθεί επί της αντικειμενικής αξίας και όχι επί του πραγματικού τιμήματος, πρέπει να εξεταστεί η υπαγωγή στη ρύθμιση με πληρωμή του ΦΜΑ που θα επιβαρυνθεί με μικρή προσαύξηση. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και πιθανές λοιπές φορολογικές επιπτώσεις για τον αγοραστή και τον πωλητή.

(δ) Αλλες περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε ευνοϊκή τελική φορολογία λόγω των μειωμένων προσαυξήσεων είναι: δωρεές και γονικές παροχές - δάνεια που δεν έχουν υπαχθεί σε χαρτόσημο - ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ.

(ε) Οπωσδήποτε πρέπει να υπαχθούν στη ρύθμιση φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που έχουν λάβει «Προσωρινή Πράξη Προσδιορισμού Φόρου», δηλαδή έχει προχωρήσει ο έλεγχός τους από τις φορολογικές αρχές. Η υπαγωγή μπορεί να γίνει για τα φορολογικά αντικείμενα/θέματα που οι φορολογούμενοι πιστεύουν ότι δεν θα δικαιωθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτυγχάνεται μείωση της προσαύξησης (25% επί του επιβληθέντος φόρου), αλλά η προθεσμία για την υπαγωγή είναι η 7η Φεβρουαρίου 2017.

* Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης και η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

Πηγή: Καθημερινή