Άρθρα

Εκτύπωση

Πόσος ΕΝΦΙΑ μένει απλήρωτος;

Ένα στα τέσσερα ευρώ ΕΝΦΙΑ μένει απλήρωτο. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης για την εισπραξιμότητα των φόρων τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς για τα δημοσιονομικά.  

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το 2016 εισπράχθηκε συνολικός ΕΝΦΙΑ ύψους 2,84 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια περισσότερα από τη σχετική πρόβλεψη για τα ετήσια έσοδα από τον φόρο (2,65 δις ευρώ). Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι εντός του 2016 εισπράχθηκαν έξι δόσεις του ΕΝΦΙΑ: οι δυο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2015 καθώς και οι τέσσερις δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2016.

Ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που έπρεπε να εξοφληθεί εντός του 2016 ανέρχεται σε 3,8 δις ευρώ. Από την είσπραξη των 2,84 δις ευρώ προκύπτει ότι η εισπραξιμότητα του φόρου διαμορφώνεται στα 74,12%, δηλαδή εμπρόθεσμα πληρώνονται τα 3 στα 4 ευρώ ΕΝΦΙΑ.

Ο ΕΝΦΙΑ δεν έχει τη χαμηλότερη εισπραξιμότητα από τους βασικούς φόρους που εισπράττει το δημόσιο. Αντιθέτως έχει μια από τις υψηλότερες. Πιο συγκεκριμένα, την υψηλότερη εισπραξιμότητα, με ποσοστό 88,8%  εμφανίζουν οι πληρωμές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Το 2016 ο συνολικός φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων που έπρεπε να πληρωθεί ανερχόταν σε 3,95 δις ευρώ από τα οποία εμπρόθεσμα εισπράχθηκαν τα 3,51 δισ. ευρώ.

Την αμέσως χαμηλότερη εισπραξιμότητα εμφανίζει ο ΦΠΑ. Το περασμένο έτος ο συνολικός ΦΠΑ που έπρεπε να πληρωθεί ανερχόταν σε 11,46 δισ. ευρώ. Το ποσό ΦΠΑ που τελικά πληρώθηκε ανήλθε σε 9,7 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ ανήλθε σε 84,6%. Αυτό σημαίνει ότι το 15% ακόμη και του ΦΠΑ που βεβαιώνεται δεν πληρώνεται εμπρόθεσμα.

Τη χειρότερη εισπραξιμότητα παρουσιάζει ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πολλοί φορολογούμενοι επιλέγουν να μην πληρώσουν εμπρόθεσμα τις δόσεις του εκκαθαριστικού. Ο συνολικός φόρους που έπρεπε να πληρωθεί το 2016 ανέρχεται σε σε 3,9 δισ. ευρώ και τελικά πληρώθηκαν εμπρόθεσμα 2,7 δισ. ευρώ, δηλαδή η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε στο 68,6%.

Η εισπραξιμότητα συνολικά των τεσσάρων πιο σημαντικών φόρων (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων) ανήλθε πέρυσι στο 80,9%.

Πηγή: capital.gr