Άρθρα

Εκτύπωση

Αυτοί επιλέγουν τη ρύθμιση για τα αδήλωτα

Αρχίζει να… ζεσταίνεται η ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων η οποία με τη μορφή που πήρε έχει μετατραπεί σε ρύθμιση συνολικής περαίωσης σχεδόν όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων φορολογούμενων και επιχειρήσεων.

Στα γραφεία των φοροτεχνικών συμβούλων έχουν αρχίσει να εμφανίζονται όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι οι οποίοι σπεύδουν να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων της ρύθμισης προκειμένου να κλείσουν παλιές αλλά και νεότερες εκκρεμείς υποθέσεις τους με την εφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr οι αιτήσεις και δηλώσεις που έχουν αρχίσει να υποβάλλονται στις εφορίες από τους φορολογούμενους αφορούν κατά κύριο λόγο τη διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων γραφειοκρατικού χαρακτήρα ενώ έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και δηλώσεις αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που κλείνουν μέσω της ρύθμισης μέχρι τώρα αφορούν:

- Tην υποβολή κάθε είδους δηλώσεων, πληροφοριακού ή ουσιαστικού χαρακτήρα, από επιχειρήσεις και φορολογούμενους οι οποίες είναι εκπρόθεσμες. Με τη ρύθμιση οι φορολογούμενοι ουσιαστικά απαλλάσσονται από τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δηλώσεων αυτού του είδους είναι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών πελατών, οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κ.α.

- Tην υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων από φορολογούμενους οι οποίοι στο παρελθόν είχαν πουλήσει κάποιο ακίνητο και είχαν εισπράξει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σημαντικά ποσά επιπλέον την αντικειμενικής αξίας που είχε αναγραφεί στο συμβόλαιο. Πρόκειται για περιπτώσεις φορολογούμενων που είτε έχει ξεκινήσει ο έλεγχός τους από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών) είτε φοβούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με έλεγχο. Να σημειωθεί ότι ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται ακόμη και για παλιές υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων με συντελεστή 3% επί του ποσού που δηλώνεται ως επιπλέον τίμημα.

- Tην υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεών χρηματικών ποσών. Τη λύση αυτή επιλέγουν φορολογούμενοι που εισέπραξαν στο παρελθόν σημαντικά ποσά ως αμοιβή για παροχή υπηρεσιών (π.χ. δικηγόροι σε διαδικασίες διαμεσολάβησης για την διευθέτηση διαφορών αστικού χαρακτήρα). Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% και όχι με το συντελεστή της φορολογικής κλίμακας που μπορεί να φθάσει ακόμη και στο 45%. Την ίδια λύση επιλέγουν και φορολογούμενοι που διαθέτουν σημαντικά ποσά σε μετρητά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τις φορολογικές τους δηλώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ως δωρητές επιλέγονται συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα τα οποία διαθέτουν το περιθώριο "ανάλωσης κεφαλαίου" για να δικαιολογήσουν τις δωρεές.

- Tην υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος από φορολογούμενους στους οποίους έχει ξεκινήσει ο έλεγχος για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Να σημειωθεί ότι ο φόρος για την νομιμοποίηση εισοδημάτων μπορεί, ανάλογα με το έτος που αποκτήθηκε το αδήλωτο εισόδημα, να φθάσει ακόμη και στο 62% κάτι που αποτελεί αντικίνητρο δήλωσης για πολλούς φορολογούμενους που έχουν αδήλωτα ποσά.

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση εκπνέει στις 31 Μαΐου αλλά όσοι υποβάλουν τη δήλωση έως τις 31 Μαρτίου θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση φόρου 8% αντί για 10%.

Πηγή: capital.gr