Άρθρα

Εκτύπωση

Πρόσθετος φόρος για όσους νοικιάζουν ακίνητα το 2017

Αυξημένο φόρο θα πληρώσουν φέτος όσοι νοικιάζουν ακίνητα, καθώς αναπροσαρμόστηκαν σε υψηλότερα επίπεδα οι συντελεστές για τα ενοίκια.

Η διαφορά στο φόρο είναι σημαντική τόσο για τα χαμηλά όσο και για υψηλότερα μισθώματα, με την επιβάρυνση στα μεγάλα μισθώματα να είναι μεγαλύτερη.
 

Οι νέοι συντελεστές

Ειδικότερα, οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:

  •     Εισοδήματα έως 12.000 ευρώ: 15% από 11%
  •     Εισοδήματα από 12.000,01 έως 35.000 ευρώ: 35% από 33%
  •     Εισοδήματα υψηλότερα των 35.000 ευρώ: 45% από 33%

Οι συντελεστές εφαρμόζονται κλιμακωτά, δηλαδή υπολογίζεται ο φόρος για κάθε κλιμάκιο ξεχωριστά.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ό φόρος για εισοδήματα 40.000 ευρώ από μισθώματα θα υπολογιστεί ως εξής:

  •     15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ: 1.800 ευρώ
  •     35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ: 8.050 ευρώ
  •     45% για τα εναπομείναντα 5.000 ευρώ: 2.250 ευρώ

Σύνολο φόρου: 12.100 ευρώ για μισθώματα 40.000 ευρώ

Η επιβάρυνση

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η επιβάρυνση που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ανάλογα με τα μισθώματα που εισπράττουν:

Πηγή: Moneyonline.gr