Άρθρα

Εκτύπωση

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας από 1η Απριλίου

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Απριλίου 2017 ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, που για πρώτη φορά θεσπίζει υποχρεώσεις τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους καταναλωτές που συναλλάσσονται.

Ο Κώδικας θεσπίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, θα είναι δεσμευτικός για όλες τις πλευρές και η παρακολούθηση της τήρησής του θα είναι αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Ειδικά για τις συμβάσεις δανείων με τις τράπεζες αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτικό να χορηγούνται αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και να παρέχεται εύλογος χρόνος στους δανειολήπτες για τη μελέτη τους ή την αναζήτηση εξειδικευμένων συμβουλών πριν από την υπογραφή.

Μεταξύ άλλων, στον Κώδικα προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών να παρέχουν σε γραπτή μορφή προς τους καταναλωτές ενημέρωση για την ταυτότητά τους, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις εγγυήσεις, τις ιδιότητες των προϊόντων που εμπορεύονται ή των υπηρεσιών που παρέχουν.

Επίσης οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές αναλυτικά για τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησής τους μετά την πώληση, και να παρέχουν πληροφορίες για τον χρόνο λειτουργίας-ζωής των προϊόντων, τις εγγυήσεις από τις οποίες συνοδεύονται κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των καταναλωτών, καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους των συμβάσεων, τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης των προϊόντων που αγοράζουν.

Επίσης, να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών, να μη συμμετέχουν σε πράξεις δυσφήμησης με στόχο να πλήξουν την εμπορική φήμη των προμηθευτών, να επιβάλουν τεκμηριωμένα παράπονα ή καταγγελίες προς τις αρχές κ.λπ.

Πηγή: efsyn.gr