Άρθρα

Εκτύπωση

Βεβαιώσεις Αποδοχών : Έχω κάνει διακοπή πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλω τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;

Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα (μέσα στο 2016), τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2016 θα τις υποβάλετε εντός του 2017 μέσα
στις προθεσμίες που ορίζει η ΠΟΛ 1025/2017 .

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδος χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.