Άρθρα

Εκτύπωση

Νέος Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης ο Σαΐτης

Στην επιλογή του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης προχώρησε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μετά από την εξεταστική διαδικασία, που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις και ακολουθείται στην Α.Α.Δ.Ε.

Συγκεκριμένα, στη θέση αυτή τοποθετείται ο Ευθύμιος Σαΐτης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «συνεχίζει με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και την εξέταση των υποψηφιοτήτων για κάθε θέση, με μοναδικό γνώμονα την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και την εδραίωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης».