Άρθρα

Εκτύπωση

Οι 4 τρόποι που κτίζουν το αφορολόγητο -Τι ισχύει στις αγορές με δόσεις

Υποχρεωτική είναι από εφέτος η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών για το κτίσιμο του αφοροολόγητου ορίου. Όλοι οι τρόποι για συναλλαγές.

Το αφορολόγητο ισχύει για όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτική δραστηριότητα και χορηγείται στην περίπτωση που πληρωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο δαπάνες που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του εισοδήματός τους.

Οι 4 τρόποι πληρωμής

Οι πληρωμές που μετρούν για την έκπτωση φόρου που χορηγείται πρέπει να γίνουν με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

 •     Μέσω καρτών (χρεωστικών / πιστωτικών/ προπληρωμένων)
 •     Με μεταφορά πίστωσης
 •     Με εντολές άμεσης χρέωσης
 •     Με πάγιες εντολές

Οι συναλλαγές μπορούν να διενεργηθούν μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) ή portals πληρωμών των τραπεζών.

Ύψος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών  και λήψης υπηρεσιών, το  ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

 •     1-10.000€: ​10%
 •     ​10.001 €-30.000€: ​15%
 •     ​30.001€-και άνω: 20% και μέχρι 30.000€

Είδη δαπανών και εξαιρέσεις

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που λαμβάνονται υπ' όψη  για το χτίσιμο  του αφορολόγητου,  περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ:

- Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)

- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και  καπνός)

- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)

- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων

- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)

- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων

- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)

- Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)

- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)

- Ομάδα 12 ('Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).  

Τι ισχύει με τις δόσεις

Εξάλλου, σύμφωνα με τη νομοθεσία, μόνον οι άτοκες δόσεις που εξοφλούνται εντός του εκάστοτε φορολογικού έτους μετρούν για το κτίσιμο του αφορολόγητου ορίου.

Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης αγοράσει μια ηλεκτρονική συσκευή αξίας 600 ευρώ σε 6 άτοκες δόσεις, και μέσα στο έτος χρεωθούν οι 3 πρώτες δόσεις, τότε θα υπολογιστεί στο αφορολόγητο το ποσό των δόσεων αυτών δηλ. 300 ευρώ.

Οι επόμενες 3 δόσεις θα μετρήσουν στο αφορολόγητο της επόμενης χρονιάς.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι για το κτίσιμο του αφορολόγητου θα υπολογίζονται μόνο οι δόσεις οι οποίες έχουν ωριμάσει μέσα σε ένα οικονομικό έτος.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να συλλέγουν/ προσκομίζουν έγχαρτες αποδείξεις ίσης αξίας:

 •     Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω
 •     'Ατομα με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω
 •     Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
 •     Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην  Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 •     Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
 •     Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων
 •     Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους
 •     Όσοι δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των €9.500
 •     Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους
 •     Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 •     Υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία
 •     Όσοι βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

MONEYONLINE.GR