Άρθρα

Εκτύπωση

ΑΑΔΕ : Αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας

Στο πλαίσιο εκτέλεσης και υλοποίησης της ΑΥΟ 4105/2015, σχετικά με την αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας, μέσω του καθορισμού των παραμέτρων της μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων, υλοποιήθηκαν τα εξής:


Ροές εργασίας και σχετική εφαρμογή για την αποστολή προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα αρχείων μαζικών αιτημάτων παροχής στοιχείων.


Ροές εργασίας και σχετικές εφαρμογές για την υποδοχή και επεξεργασία απαντητικών αρχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.


Εφαρμογή συντακτικού ελέγχου αρχείων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.


Εφαρμογή υπολογιζόμενου εισοδήματος με βάση τραπεζικές κινήσεις για όλα τα έτη.


Εφαρμογή υπολογισμού δηλωθέντος εισοδήματος από τη χρήση 2002 έως 2014.


Πληροφοριακό σύστημα για την άντληση όλων των δεδομένων ελεγχόμενων από τους ελεγκτές, καθώς και σχετικές αποτυπώσεις / εκτυπώσεις.


Πηγή: Φορολογικά Νέα