Άρθρα

Εκτύπωση

Mέχρι το Σεπτέμβρη η "εκκαθάριση" των νέων εισφορών στους επαγγελματίες

Μέχρι και 4 1/2 μήνες μπορεί να διαρκέσει η "εκκαθάριση" των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών με βάση το καθαρό εισόδημα το οποίο θα δηλώσουν στην εφορία για το 2016.

Αυτό προκύπτει από την προκήρυξη του διαγωνισμού που έκανε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση -Κοινωνική Ασφάλιση ΑΕ (ΗΔΙΚΑ). Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, το έργο της δημιουργίας λογισμικού για την υλοποίηση της διαδικασίας μεταβολών ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών του ΕΦΚΑ μπορεί να διαρκέσει έως 4 μήνες, ενώ ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί στις 4/5/2017. Έτσι, η ΗΔΙΚΑ ενδέχεται να είναι έτοιμη να υπολογίσει τις εισφορές των επαγγελματικών με βάση το εισόδημα το οποίο θα δηλώσουν φέτος για το 2016 ακόμα και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Πιο αναλυτικά, η ΗΔΙΚΑ προκήρυξε δύο διαγωνισμούς για την κατασκευή λογισμικών των οποία θα πλαισιώσουν τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των εισφορών, και την διαχείριση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

1) Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την δημιουργία  λογισμικού για:

-Μεταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού μετά από μεταβολή  ασφαλιστικών στοιχείων . Θα απαιτηθεί η συγγραφή νέων προγραμμάτων  συμβατών με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που έχει υλοποιηθεί.

-Ανασχεδιασμό της βάσης δεδομένων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και συγγραφή νέων  προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και  υπολογισμό αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών .

-Διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ με ανάπτυξη νέου λογισμικού.

Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 4 μήνες, ενώ ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.5.2017.

2. Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την κατασκευή λογισμικού για:

-Ενημέρωση Μητρώου ΕΦΚΑ με εγγραφές που προέρχονται από Επικουρικά Ταμεία και Ταμεία Πρόνοιας, οι οποίες δεν είχαν αποσταλεί από τους οικείους Φορείς κατά το στάδια της δημιουργίας του ΕΦΚΑ, με στόχο τη συνείσπραξη εισφορών από τον ΕΦΚΑ.

-Επέκταση Μητρώου με νέα πεδία για εξυπηρέτηση ειδικών Ταμείων (π.χ. ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ)

-Δημιουργία διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης με τα στοιχεία που αφορούν ασφαλισμένους και ιστορικά ασφάλισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός μέσω αυτόματης ενημέρωσης αλλαγών στις τοπικές (oracle) βάσεις των φορέων, αφετέρου με δημιουργία αρχείων για την ενημέρωση του Μητρώου ΕΦΚΑ. Κατά την ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ προς τα τοπικά Μητρώα, θα επικαιροποιούνται τα ταυτοτικά στοιχεία των ασφαλισμένων – συνταξιούχων. Κατά την ενημέρωση από τα τοπικά Μητρώα προς τον ΕΦΚΑ, θα επικαιροποιούνται τα στοιχεία του ιστορικού ασφάλισης που θα κριθούν απαραίτητο να ενημερώνονται, μέσω συγκεκριμένης γραμμογράφησης που θα δοθεί.

-Δημιουργία διαδικασιών έκδοσης αρχείων για τοπικές μη Oracle βάσεις.

-Υλοποίηση μηχανισμού ενοποίησης-διάσπασης εγγραφών μητρώων ασφαλισμένων και αντικατάστασης ενεργού Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ, ο οποίος θα διαχειρίζεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα από σχετική οθόνη.

-Δημιουργία web services για τον έλεγχο του ΑΦΜ και τη διαχείριση διευθύνσεων μη μισθωτών.

Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί στις 3/05/2017.

Δ. Κατσαγάνης

Πηγή: capital.gr