Άρθρα

Εκτύπωση

ΟΑΕΕ : Βεβαίωση Εισφορών 2016

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

    Α.Φ.Μ : 9 ψηφία

    Α.Μ.Κ.Α : 11 ψηφία

    E.A.M.: 7 ψηφία

*Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΕΑΜ (Ενιαίος Αριθμός Μητρώου).


Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, έχοντας μαζί σας:


α)Αστυνομική Ταυτότητα


β)Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας


γ)Βεβαίωση ΑΜΚΑ(Εκτυπώστε απο το www.amka.gr ή με την κάρτα ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ απο τα ΚΕΠ)

https://www.oaee.gr/introfrm_forologikesoaee.asp