Άρθρα

Εκτύπωση

Οι αγροτικές επιδοτήσεις καλύπτουν τεκμήρια;

Το μέρος των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,

αναγράφεται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 και δύναται να καλύπτει τεκμήρια (ΠΟΛ 1116/2015).