Άρθρα

Εκτύπωση

Αγρότες : Ποσά πρόωρης συνταξιοδότησης

Κωδ. 912 ( Ε3 )

Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 912),

αν και δεν προσμετράται στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια και ως εκ τούτου αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1.