Άρθρα

Εκτύπωση

Πότε το πρόστιμο αν δεν έχετε POS μειώνεται στο μισό

Μέχρι τις 27 Ιουλίου η τελική ημερομηνία που περισσότεροι από 70 επαγγελματικοί κλάδοι υποχρεούνται να δέχονται πληρωμή με πλαστικό χρήμα

Λιγότερο από ένα μήνα έχουν πλέον τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις (από τις κατηγορίες που θα δείτε αμέσως παρακάτω) προκειμένου να εγκαταστήσουν τερματικά POS για να μπορούν οι πελάτες να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα (πιστωτική – χρεωστική κάρτα), τις αγορές τους.

Στους επαγγελματίες που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρεωτική εγκατάσταση POS, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ (το οποίο υπό προϋποθέσεις θα μπορεί να μειωθεί στο μισό).

Όπως ορίζει η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017), για τη διενέργεια ελέγχων η Α.Α.Δ.Ε. θα έχει «φακελωμένα» τα ΑΦΜ όλων των υπόχρεων, προκειμένου ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κάνει ελέγχους.
Εφόσον ένας επαγγελματίας δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση εγκατάστασης POS και του επιβληθεί πρόστιμο, τότε το ύψος του προστίμου μπορεί να μειωθεί στο μισό εάν:

α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4, προβεί σε καταβολή του. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

- Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεχθούν τουλάχιστον πέντε καταγγελίες σε διάστημα τριών διαδοχικών μηνών για την μη αποδοχή πληρωμών με χρήση Μέσων Πληρωμής με Κάρτα από Υπόχρεο, αυτές κοινοποιούνται στην Α.Α.Δ.Ε. και στην Ε.Γ. Σ. Δ.Ο.Ε., προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητάς τους.

Πηγή: news.gr