Άρθρα

Εκτύπωση

Πώς θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις γρήγορη επιστροφή φόρου

Το πουγκί της άνοιξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και άρχισε να επιστρέφει φόρους σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησε επιστροφές φόρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ , ποσό που θα περιορίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες οι οποίες στο τέλος Αυγούστου ξεπέρασαν τα 6 δισ. ευρώ.

Στην επιτάχυνση των επιστροφών φόρων συνέβαλε η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ χωρίς έλεγχο σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι φορολογικά «καθαρές».

Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για γρηγορότερες επιστροφές φόρων αλλά δείχνει και τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις να εισπράξουν γρήγορα την επιστροφή φόρου που δικαιούνται.

Ουσιαστικά τέσσερις είναι οι κινήσεις που θα πρέπει να κάνει η επιχείρηση που δικαιούται επιστροφή φόρου:

1. Να έχει αποφύγει την διάπραξη φορολογικών παραβάσεων, όπως η έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ή έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, η μη έκδοση αποδείξεων, η έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων, η καταχώρηση ανύπαρκτων δαπανών στα βιβλία κ.λπ.

2. Να έχει φροντίσει ώστε τα λογιστικά κέρδη και τα φορολογικά κέρδη, όπως αυτά απεικονίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να προκύπτουν ορθώς από τη λογιστική και φορολογική βάση αντίστοιχα (βάσει των δεδομένων των λογιστικών αρχείων).

3. Να έχει μεταφέρει επακριβώς τα δεδομένα των λογιστικών της αρχείων (των βιβλίων) στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

4. Να έχει διευθετήσει εγκαίρως τις φορολογικές της υποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της διαχειριστικής περιόδου η οποία προηγείται του αιτήματος επιστροφής φόρου.

Πηγή: news.gr