Άρθρα

Εκτύπωση

Κανονικά επιβαρύνονται με φόρους και πρόστιμα οι πτωχευμένοι φορολογούμενοι

Κανονικά θα καλούνται να πληρώνουν ποσά, που ορίζονται με πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων καθώς και πρόστιμα, τα οποία θα τους επιβαρύνουν, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και εμφανίζουν ανακριβή απόδοση ποσών φόρων ή άλλου είδους φορολογικές παραβάσεις πριν από την κήρυξή τους σε πτώχευση.

Κοινοποίηση και στο σύνδικο πτώχευσης

Σε αυτή την περίπτωση τόσο οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, όσο και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, θα κοινοποιούνται τόσο στον υπόχρεο οφειλέτη που τελεί υπό πτώχευση, όσο και στο σύνδικο πτώχευσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ανάλογη αντιμετώπιση και για παράνομες κρατικές ενισχύσεις

Ανάλογη θα είναι η αντιμετώπιση των φορολογουμένων και στις περιπτώσεις που είχαν λάβει παράνομα κρατικές ενισχύσεις, πριν πτωχεύσουν και το γεγονός γίνεται αντιληπτό από τη φορολογική αρχή στη συνέχεια.

Το σκεπτικό της κοινοποίησης

Η κοινοποίηση των παραπάνω κινήσεων και στο σύνδικο σχετίζεται με το γεγονός, ότι ο ίδιος ως διοικών την πτωχευτική περιουσία, είναι επιφορτισμένος με την προστασία των συμφερόντων του οφειλέτη και των δικαιωμάτων των πιστωτών επί της πτωχευτικής περιουσίας. Με την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή του προστίμου που επιβάλλεται, στόχος είναι να μπορέσει ο σύνδικος να εκτελέσει τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, όπως του έχει ανατεθεί από το νόμο.

Η παύση της ατομικής δίωξης δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων για φορολογικές παραβάσεις

Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι όπως ορίζει η νομολογία του ΣτΕ με τις αποφάσεις 2311/2017 και 2986/2017, η στέρηση του δικαιώματος ατομικής δίωξης κατά του οφειλέτη, η οποία σχετίζεται με όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό Δημόσιο, δεν αποκλείει την έκδοση πράξεων επιβολής κυρώσεων σε βάρος του οφειλέτη, για φόρους και φορολογικές παραβάσεις.

Του Γιώργου Λαμπίρη


Πηγή: Φορολογικά Νέα