Εκτύπωση

Τιμοκατάλογος Φορολογικών Υπηρεσιών 2015

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην έδρα μας: 20,00 € ανά επίσκεψη.
  • Φορολογικές Συμβουλές: 30,00 € ανά ερώτημα.
  • Κατάθεση Δήλωσης Μισθωτού ή Συνταξιούχου: 50,00 €.
  • Κατάθεση Δήλωσης Ελεύθερου Επαγγελματία: 300,00 €.

Επιπλέον Χρεώσεις

  • Δήλωση Ε9: από 40,00 € | Δήλωση Ε2: από 10,00 €.
  • Έκδοση Κλειδαρίθμου: δωρεάν.
  • Λοιπές Εργασίες στη ΔΟΥ: 40,00 € / ώρα.