Λογιστικές Υπηρεσίες

e1 2014

Λογιστική παρακολούθηση, ενημέρωση & έλεγχος βιβλίων επιχειρήσεων, oργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίου, σύσταση εταιρείας, cash flow, φοροτεχνικές υπηρεσίες, υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, υπηρεσίες μισθοδοσίας
Περισσότερα...

Νομικές Υπηρεσίες

Ενοχικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, ιατρική ευθύνη, κατασχέσεις, αποζημειώσεις, ρύθμιση οφελών, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ποινικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια ανηλίκων
Περισσότερα...

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

consultants-03

ΕΣΠΑ, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Μέτρηση επιχειρησιακής απόδοσης, Μελέτες Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας, Επιχειρηματικά Σχέδια, Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (ISO, ΕΛΟΤ κλπ), Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Περισσότερα...

Με την υπ' αριθμ. 229/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β') απάντησε σε ερωτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με το επιτρεπτό ή μη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του, ύστερα από την έκδοση προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010.

Σύμφωνα με το νομικό συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Στάθη Σταματελόπουλο (σσ η άποψη του φιλοξενείται στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου), είναι επιτρεπτός ο εν λόγω συμψηφισμός, εφόσον οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του συνέτρεξαν πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή του, στις διατάξεις του Ν.3869/2010.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την γνωμοδότηση, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη, Ν.3869/2010) δεν υπάρχει διάταξη απαγορευτική της διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων των μερών, ενώ παράλληλα ο συμψηφισμός δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των καταδιωκτικών μέτρων και δη των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, εφόσον στην εκδοθείσα προσωρινή διαταγή δεν περιελήφθη ρητώς διάταξη, που να αποκλείει την διενέργεια συμψηφισμού των απαιτήσεων του οφειλέτη και των δανειστών του δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης της διενέργειας του συμψηφισμού, η οποία έτι περαιτέρω κρίθηκε ότι δεν καταλαμβάνεται ούτε και από την περιεχόμενη στην προσωρινή διαταγή γενική ρήτρα περί διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη.

Προς επίρρωση της σχετικής κρίσης του το Β΄. Τμήμα του ΝΣΚ διέλαβε στην αιτιολογία του και το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 16 του Ν.3869/2010, για την ρύθμιση ή την απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων προφανώς κατ' αναλογία και όπου αυτό επιβάλλεται και οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), στο άρθρο 36 του οποίου ρητά ορίζεται ότι, η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωμα του πιστωτή να προτείνει σε συμψηφισμό ανταπαίτηση του, προς αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η πλειοψηφία των μελών του τμήματος έκρινε ότι και στην περίπτωση των υπαγομένων στο θεσμικό πλαίσιο του Ν.3869/2010 χρεών, που αποτελεί συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών προσομοιάζουσα με αυτήν την πτώχευσης είναι επιτρεπτός ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, κατά το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ ( ΝΔ 356/1974) και μέχρι το ύψος που αντίθετες απαιτήσεις καλύπτονται, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.

Με την γνωμοδότηση καθίσταται πλέον δυνατός για τους οφειλέτες του Δημοσίου - εφόσον βέβαια αυτοί διαλάβουν και σχετικό αίτημα τους στην αίτηση που θα ασκήσουν ενώπιον του Ειρηνοδικείου, για την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και ειδικότερα εξειδικεύοντας το σχετικό αίτημα τους για την χορήγηση προσωρινής διαταγής στα πλαίσια του προδικαστικού συμβιβασμού -, ακόμα και ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός τυχόν ανταπαίτησης, που διατηρούν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ κ.α.) με βεβαιωμένα χρέη τους, προς το Δημόσιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επικαιρότητα - Τελευταίες ειδήσεις

Επιπλέον φόροι για χιλιάδες μισθωτούς λόγω εταιρικών Ι.Χ.

Με επιπλέον φορολογητέο εισόδημα σε είδος και συνακόλουθα με υπέρογκα ποσά επιπλέον φόρου εισοδήματος χρεώθηκαν πέρυσι κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016 χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποίησαν εταιρικά αυτοκίνητα που τους παραχώρησαν οι εργοδότες τους, για να τους διευκολύνουν στην εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων τους.

Περισσότερα...

Ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων

Τέσσερις διατάξεις ευνοϊκές για τους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων αναμένεται να ισχύσουν και φέτος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι διατάξεις αυτές αναγνωρίζουν δικαιώματα απαλλαγής ιδιοκτητών από τον φόρο εισοδήματος σε περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και μειώσεις στο ύψος των τελικών φορολογικών τους επιβαρύνσεων, λόγω έκπτωσης δαπανών από τα ακαθάριστα ποσά των εισπραχθέντων μισθωμάτων.

Περισσότερα...

Ποιοι και πόσο θα πληρώσουν φέτος ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης, υπολογιζόμενη με προοδευτική κλίμακα συντελεστών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%, θα επιβληθεί φέτος με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όσους φορολογούμενους απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2017 συνολικά εισοδήματα -φορολογούμενα και απαλλασσόμενα- μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ.

Περισσότερα...

Τα φορο-πρόστιμα για αποδείξεις – "πειραγμένες" ταμειακές

Αναλυτική εγκύκλιο με τα πρόστιμα που επιβάλλει η φορολογική διοίκηση σε μια σειρά φορολογικών παραβάσεων, βάσει των αλλαγών που έγιναν στη φορολογική νομοθεσία τα τελευταία δύο χρόνια, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Περισσότερα...

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Διαθέσιμη είναι από σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2018, η πλατφόρμα για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Περισσότερα...

Εισόδημα, περιουσία, τα «κλειδιά» για ρύθμιση χρεών έως 120 δόσεις

Το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, κινητών και ακινήτων, καθορίζουν την τελική απόφαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Περισσότερα...

Πότε υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και πότε χωριστή οι σύζυγοι

Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.

Περισσότερα...

Σχέδια για αύξηση των δόσεων για το φόρο κληρονομιάς

Κατά 85% αυξήθηκαν οι αποποιήσεις κληρονομιών τα τελευταία χρόνια

Το υπουργείο Οικονομικών, κάνει σχέδια για αύξηση του αριθμού των δόσεων εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς, ως ανάχωμα στο κύμα των αποποιήσεων κληρονομιών που μεγαλώνει συνεχώς.

Περισσότερα...