Εκτύπωση

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη δράση digi-mobile για τις επιχειρήσεις της Αττικής στις 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Αττικής για την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00.

Εκτύπωση

Αριθμ. Οικ. 6689/943/15.6.2012 Τροποποίηση−Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013

Τροποποίηση−Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013

Εκτύπωση

Επανασχεδιασμός θεσμικού πλαισίου για μεγαλύτερη απορρόφηση ΕΣΠΑ

Η επιστροφή της Ελληνικής Οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς διευκολύνεται από την πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα, η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων και κυρίως των Μικρομεσαίων.

Εκτύπωση

Χρηματοδοτούνται με 120 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ έργα αναβάθμισης του κέντρου της Αθήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ συμφωνία για τη χρηματοδότηση του δήμου Αθηναίων από το ΕΣΠΑ με κονδύλια, που σε πρώτη φάση θα ανέλθουν σε 120 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων αναβάθμισης του κέντρου της Αθήνας