Εκτύπωση

Πόσα πληρώνει το κράτος για συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής κληρωτίδας

Του Γιώργου Λαμπίρη

To συνολικό ποσό των 14.880 ευρώ θα δαπανήσει το υπουργείο Οικονομικών για τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής κληρωτίδας,

μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι κληρώσεις των λαχνών, που αντιστοιχούν στις συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, στο πλαίσιο του προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων της ΑΑΔΕ. Το ποσό θα πληρωθεί στον ανάδοχο του έργου μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας κλήρωσης του 2018.

Υποχρέωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), το οποίο αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση το συγκεκριμένο έργο, είναι να συνεργάζεται με τη ΓΓΠΣ και την ΑΑΔΕ, επικαιροποιώντας τα πρωτόκολλα διασύνδεσης της εφαρμογής με το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΑΔΕ. Επιπλέον θα πρέπει να πραγματοποιεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, ώστε να είναι λειτουργική η εφαρμογή κατά τη διαδικασία λειτουργίας του λογισμικού.

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει επίσης να παραμετροποιεί το λογισμικό της διεξαγωγής των κληρώσεων, εάν χρειαστεί, καθώς και να προβαίνει σε κάθε μορφής τεχνολογικές παρεμβάσεις.

Η διάρκεια ανάληψης του έργου έχει οριστεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, μέχρι και την τελευταία κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί για τις συναλλαγές του 2018.

Πηγή: Φορολογικά Νέα