Εκτύπωση

Ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις για όσους συζύγους το επιθυμούν

Τη δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων θα έχουν τα ζευγάρια, που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή είναι παντρεμένα, όπως αναφέρει η απόφαση 330 του 2018, την οποία έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, παρά το γεγονός ότι η σύζυγος είναι υποχρεωμένη να πληρώνει φόρο και τέλη που αφορούν στο εισόδημά της - και επί της ουσίας είναι φορολογικά αυτόνομη -, ο σύζυγος είναι αντίστοιχα υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση  τόσο για το φόρο που του αναλογεί, όσο και για το φόρο που αναλογεί στη σύζυγό του.

Προσφυγή φορολογουμένου, ο οποίος ζητούσε ξεχωριστές δηλώσεις

Η απόφαση προήλθε μετά από προσφυγή φορολογουμένου, ο οποίος είχε ζητήσει από την εφορία, για τη χρονική περίοδο από το 2016 και μετά, να μπορεί να υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για το φόρο εισοδήματος που του αναλογεί, όχι όμως και για το φόρο που αναλογεί στη σύζυγό του. Επιπλέον, είχε ζητήσει την έκδοση ξεχωριστώ εκκαθαριστικών, στα οποία θα εμφανίζεται ξεχωριστά η εκκαθάριση του φόρου και οι φορολογικές υποχρεώεις που απορρέουν από αυτήν.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στην απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, από τη στιγμή που δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα προφανής, για την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρους εισοδήματος, κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να συμβαίνει.

Τι επικαλείται το ΣτΕ στην απόφασή του

Το ΣτΕ επικαλείται στην απόφασή του, την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος, σημειώνοντας ότι: «ο σύζυγος υποβάλλει κατ’ κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν, συναίνεση η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και στην υποβολή της κοινής δήλωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς η έλλειψη τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση φόρου περί εισοδήματός τους».

Πηγή: Φορολογικά Νέα