Εκτύπωση

Συνταξιοδότηση

Αναλαμβάνονται Συντάξεις (Ν. 3863/2010 - Ν. 4093/2012). Διεκπεραίωση Συντάξεων Ασφαλιστικών Ταμείων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ -ΤΣΑ). Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης. Διαδοχική Ασφάλιση.  Αναγνώριση Πλασματικών Χρόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.