Εκτύπωση

ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014 / 04-03-2014

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014.

(ΦΕΚ Β' 5707 Μαρτίου 2014)
Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014/4.3.2014

4 Μαρτίου 2014

Θέμα: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014.

ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 τουάρθρου 65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23-07-2013).
2. Τις διατάξεις του ν. 4240/2014 (ΦΕΚ 47 Α'/2014) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για τηνανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 116Α'/2013) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου τηςΕυρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίαςκαι Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τα συναφή Παραρτήματα Α'και Β' σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομήσε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» αναφορικά με την εδαφική επέκταση της Σύμβασης με δηλώσεις που κατατίθενται σε ένα από τους δύο Θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση.
4. Τις Δηλώσεις εδαφικής επέκτασης που κατατέθηκαν στον ΟΟΣΑ (Θεματοφύλακας) από Ηνωμένο Βασίλειο για Ανγκουίλα, Βερμούδες, Βρετανικές ΠαρθένεςΝήσους και Γιβραλτάρ την 13.11.2013 και για τη Νήσο Μαν την 21.11.2013 με έναρξη ισχύος της εδαφικής επέκτασης την 1.3.2014, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του ΟΟΣΑ.
5. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 A'/5.7.2012) «ΔιορισμόςΥπουργού και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142 Α') «Διορισμός Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομήαρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α'), όπωςτροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α'/15.4.2010).
8. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 (ΦΕΚ 2574 Β'/24.9.2012) απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασηςαυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικούπροϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες-χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65), για το έτος 2014είναι τα εξής:

α/α

1.

Ανδόρα

Andorra

2.

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua & Barbuda

3.

Μπαχάμες

the Bahamas

4.

Μπαχρέιν

Bahrain

5.

Μπαρμπάντος

Barbados

6.

Μπρουνέι

Brunei

7.

Νήσοι Κουκ

the Cook Islands

8.

Ντομίνικα

Dominica

9.

Γρενάδα

Grenada

10.

Γουατεμάλα

Guatemala

11.

Τζέρσεϋ

Jersey

12.

Λίβανος

Lebanon

13.

Λιβερία

Liberia

14.

Λιχτενστάιν

Liechtenstein

15.

Μαλαισία

Malaysia

16.

Νήσοι Μάρσαλ

Marshall Islands

17.

Μαυρίκιος

Mauritius

18.

Μονακό

Monaco

19.

Ναούρου

Nauru

20.

Ολλανδικές Αντίλλες

Netherland Antilles

21.

ΠΓΔΜ

FYROM

22.

Νιούε

Niue

23.

Παναμάς

Panama

24.

Φιλιππίνες

Philippines

25.

Αγία Λουκία

St. Lucia

26.

Άγιος Χριστόφορος

St. Kitts


και Νέβις

and Nevis

27.

Άγιος Βικέντιος

St. Vincent and the


και Γρεναδίνες

Grenadines

28.

Σαμόα

Samoa

29.

Σεϋχέλλες

Seychelles

30.

Σιγκαπούρη

Singapore

31.

Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ

US Virgin Islands

32.

Βανουάτου

Vanuatu

33.

Ουρουγουάη

Uruguay

34.

Χόνγκ-Κόνγκ

Hong-Kong

Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 και τωννόμων 4240/2014 και 4153/2013 καθώς και των Δηλώσεωνεδαφικής επέκτασης, μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ήπεριοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες - χώρες ή εδάφηπου τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ήεξάρτησης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65),από 1.1.2014 μέχρι 28.2.2014, είναι και τα εξής:

α/α

1.

Ανγκουίλα

Anguilla

2.

Βερμούδες

Bermuda

3.

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

British Virgin Islands

4.

Γιβραλτάρ

Gibraltar

5.

Νήσος Μαν

Isle of Man


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.


Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ