Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1120 -25/04/2014

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.

Για να κατεβάσετε την ΠΟΛ. 1120-25/04/2014 πατήστε εδώ.