Εκτύπωση

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ

Οι σύμβουλοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες διεργασίες που απαιτούνται για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και το άκρως εξειδικευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται τη συμπλήρωση και κατάθεση όλων των δικαιολογητικών στην εκάστοτε αρμόδια κρατική επιτροπή η οργανισμό που ασχολείται με το αντικείμενο επιδότησης επιχειρήσεων στον τομέα σας.

Άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση για όλες τις επιδοτήσεις. Αναλαμβάνουμε σύνταξη φακέλου υποβολής-μελέτης για επιδοτήσεις επιχειρήσεων απο επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το γραφείο μας με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο στην έρευνα, μελέτη – τεκμηρίωση , σχεδιασμό και προγραμματισμό επενδυτικών σχεδίων (business plans) προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – μικρές ή μεγάλες -  να καταθέσουν φάκελο χρηματοδότησης στα αντίστοιχα Επιδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε άμεσα με ένα τηλεφώνημα κατά πόσον είστε επιλέξιμοι ή να πληροφορηθείτε για τα διαθέσιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κλάδο σας, επικοινωνήστε μαζί μας και ο αρμόδιος συνεργάτης μας θα σας απαντήσει άμεσα.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Μέτρηση επιχειρησιακής απόδοσης-Διοίκηση με στόχους
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων –Business Process Reengineering
 • Μελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Μελέτες Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών
 • Έρευνες Ικανοποίησης Εργαζομένων
 • Έρευνες Μυστικού Πελάτη – Mystery Shopper
 • Επιθεωρήσεις Υπεργολάβων/Συνεργατών (2nd party Audit)

Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (ISO, ΕΛΟΤ κλπ)

 • ISO 9001-Σύστημα διαχείρισης ποιότητας-
 • ISO 14001-Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001-Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • ΕΛΟΤ 1435 -Υπηρεσίες επικοινωνίας-Απαιτήσεις για παρόχους
 • ΕΛΟΤ 15733- Υπηρεσίες Μεσιτών Ακινήτων-Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών
 • ΕΝ 15038 -Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης
 • ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης - Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών»
 • ISO 13485 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • EFQM –Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

 • Business Μanagement
 • Business Plan σε μια μικρομεσαία επιχείρηση
 • Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης
 • Project Management
 • Εσωτερικός Έλεγχος και η σημασία του σε μια σύγχρονη επιχείρηση
 • Διαχείριση ποιότητας: πρακτική εφαρμογή ενός συστήματος iso και οφέλη που προκύπτουν
 • Επιχειρηματική Αριστεία: Αξιολογήστε και βελτιώστε μόνοι σας την επιχείρηση σας.
 • Plan, Do, Check, Act: ο κύκλος ποιότητας ως τρόπος διοίκησης της εταιρίας σας
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • MS Office 2007 - 2010, MS Windows 2007

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας