Εφόσον επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας, η IBL θα διατηρήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου καθώς και το μήνυμα που αποστείλατε, προκειμένου να το επεξεργαστεί και να σας απαντήσει. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και παραμένουν στο διασφαλισμένο περιβάλλον της IBL όπου πρόσβαση έχει μόνο το εντεταλμένο για την επεξεργασία του μηνύματός σας προσωπικό. Εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία, τα δεδομένα σας διαγράφονται οριστικά εντός 6 μηνών.

Εάν επιθυμείτε εν τω μεταξύ τη διαγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να μας αποστείλετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση σχετικό μήνυμα. Ανάλογη δυνατότητα έχετε και εφόσον απλώς επιθυμείτε την τροποποίηση των στοιχείων σας ή να μάθετε με ποιό τρόπο η IBL επεξεργάζεται ή φυλάσσει τα δεδομένα σας.
Επίσης, εάν θεωρήσετε ότι από την IBL έχει γίνει διαρροή ή οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο τόσο στην IBL όσο και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.


Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες όρους και σχετικά με την προστασία των δεδομένων αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.