ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Page Info:
Built By: Νίκος Κυριακόπουλος
Category:
Published: 26 Μαρτίου 2018
Last Updated: 26 Νοεμβρίου 2018
Created: 06 Μαρτίου 2018
Hits: 1569

Ερωτήσεις που αφορούν τα εργατικά - ασφαλιστικά

Εργαζόμενος που εργάζεται 4 φορές την εβδομάδα με 6 ώρες την κάθε μέρα πόσα ασφαλιστικά ημερομίσθια πρέπει να λαμβάνει;

Αν το ημερομίσθιο του είναι πάνω από 11,06€ δηλαδή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης …

Εργαζόμενος που εργάζεται πενθήμερο οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να εργαστεί και σε δεύτερη εργασία;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σε συνδυασμό με τον αστικό κώδικα, ο εργαζόμενος...

Τα τεκμαρτά ημερομίσθια ισχύουν σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο;

Σύμφωνα με τις διατάξεις τα τεκμαρτά ημερομίσθια...

Εταίρος διαχειριστής ΕΠΕ τι ασφαλιστικές εισφορές έχει;

Στην ΕΠΕ ασφαλίζονται όλοι οι εταίροι. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση...

Καθαρίστρια πρόκειται να εργαστεί σε εταιρεία με εργόσημο. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, με εργόσημο ασφαλίζονται συγκεκριμένα επαγγέλματα μεταξύ των οποίων είναι και η καθαρίστρια. Η περίπτωση όμως...